Ако живеете другаде през лятото – направете временен избор на личен лекар и си носете здравната книжка, когато ходите на почивка

През юни можете да изберете нов семеен лекар, припомнят от здравната каса. Следващият възможен период за нов избор на личен лекар ще бъде през декември. Смяна на лекаря си иначе можете да правите при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго или при прекратяване на договора му. За избор на нов общопрактикуващ лекар е нужно да попълните специална регистрационна форма за постоянен избор, която е достъпна за разпечатване и от сайта на Националната здравноосигурителна каса (www.nhif.bg). В нея се попълват данните на здравноосигуреното лице, както и тези на досегашния лекар.

Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни. Не е необходимо хората да уведомяват досегашния си лекар за смяната – това става служебно.

При предоставяне на попълнения талон на новоизбрания лекар се представя и здравноосигурителна книжка или ако лицето все още няма такава, смяната се извършва с представяне на третия екземпляр от първоначалната регистрационна форма за избор на лекар.

Хората, които пребивават в друго населено място временно (пр. само за летните месеци), вместо да сменят лекаря си, могат да направят временен избор за период от един до пет месеца. Това се прави чрез специална регистрационна форма за временен избор, в която лицето вписва от коя до коя дата иска да бъде валиден този избор.

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. След изтичане на посочения срок, лицето се възстановява автоматично в пациентската листа на лекаря, при който е записано за постоянно.

Задължително здравноосигурените граждани трябва да знаят, че когато пребивават в друго населено място до един месец, без да са променяли избора на лекар, при нужда могат да посетят общопрактикуващ лекар и НЗОК заплаща за този инцидентен преглед. Необходимо е само да носят и представят здравноосигурителната си книжка.

Снимка: pixabay.com

Още по темата:

Сподели: