АПИ ще плаща отчуждаването и обезщетенията при строежа на обходния път на Севлиево

Общинските съветници гласуваха изменение на решение от 16.10.2019 г., с което се дава съгласие за осъществяване на сътрудничество между община Севлиево и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпълнение на проект „Изграждане на обходен път на град Севлиево“.

Промяната се налага, тъй като в упоменатото решение се одобрява текстът на Споразумението за сътрудничество, но в администрацията на Община Севлиево е входирано ново споразумение с АПИ с актуализации в заглавието и задълженията на страните.

Община Севлиево се ангажира с изработването на проекта и съгласувателната процедура, а АПИ се ангажира с процедурата по отчуждаването и с обезщетенията на собствениците на отчуждените земи.

Сподели: