Батошево е най-гостоприемно за пчелите

pixabay.com

Районът на Батошево се оказва най-подходящ за пчелини. От Северно-централно държавно предприятие считат, че като цяло територията на стопанството не е подходяща за организиране на пчелини. Основна причина за това е силно увеличената популация на кафява мечка, което води до често слизане на отделни екземпляри близо до населените места, където редовно нанасят щети, въпреки предприеманите от стопаните мерки за ограждане. Друга особеност, която затруднява разполагането на пчелини са стръмните терени и липсата на стабилизирани пътища.
Като евентуално възможни площи от предприятието предлагат три подотдела в по-гъсто населен район, сравнително близко до стабилизирани пътища.
И трите са в землището на Батошево. Съществуват и други площи в близост до медоносна дървесна растителност, върху които могат да се поставят пчелини, те са в Кормянско, Крушево, Добромирка, Столът, Дебелцово, М. Вършец, Крамолин, П.Славейков, Ряховците и Агатово.

Служителят при ТП ДЛС „Росица” Невелин Неделчев – зам. директор, тел. 0889 632860, отговаря за осъществяване комуникацията с пчеларските организации и пчеларите на територията на стопанството и предоставя информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност, където е възможно да се поставят пчелини.

Още по темата:

Сподели: