Библиотеката в Севлиево продължава да работи при спазване на противоепидемичните мерки

Компютърният център и санитарните помещения не работят до второ нареждане

Обслужването на граждани през 2021 г. се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните правила. Задължителна е дезинфекцията на ръцете на входа на залите за обслужване – „Заемна за възрастни“, „Детски отдел“, „Изкуство“ и „Читалня“.
Задължително е използването на маски (или друго средство, покриващо носа и устата) в залите на библиотеката, където ще бъдат обслужване едновременно до трима души. Задължително остава спазването на физическа дистанция от 1,5 метра, а 30 мин. е максималният престой в залите и в читалнята.
Можете да заемете не повече от 5 книги, а при връщане те подлежат на 72-часова карантина на основание препоръките на Световната здравна организация и съгласно Методическите указания и препоръки за обществените библиотеки на Министерство на културата.
Не се разрешава използването на текущи периодични издания, а Компютърният център и санитарните помещения няма да работят до второ нареждане. Хората с грипоподобни симптоми не се допускат в сградата на библиотеката. Работното време остава от 10:00 до 18:00 часа.

 

Сподели: