Боян Ботев от „Ние, гражданите“ напуска местния парламент

Снимка: Фейсбук

След като ОИК прекрати правомощията му, той има право да обжалва

Общинската избирателна комисия в Севлиево прекрати правомощията на общинския съветник Боян Ботев заради конфликт на интереси. Решението е във връзка със сигнал от д-р Иван Иванов, в качеството му на пълномощник на ПП ГЕРБ. Членовете на комисията единодушно, с 12 гласа „за“ и нито един „против“ са прекратили пълномощията му. ОИК с решение от вчера е обявила за общински съветник следващата в листата Миглена Колева Димитрова, издигната от същата Коалиция „Ние, Гражданите”. Решението на ОИК може да се обжалва пред Административен съд Габрово.

Боян Петров Ботев е бил управител и едноличен собственик на капитала на фирма, която има сключен с Община Севлиево договор за наем на имот, частна общинска собственост. В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати той е бил длъжен да подаде молба за освобождаването му от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия

ОИК – Севлиево е извършила служебна проверка и е установила, че Боян Ботев е прекратил участието си като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството на 23.01.2020 г. и не е спазил едномесечния срок.

С писмено възражение Ботев е заявил пред избирателната комисия, че макар и формално, е нарушил закона. Но счита това за несъществено, т.к.  прекратяването на качеството му на съдружник и управител е приключило на 5.12.2019 г. Макар вписването да е единственото действие, което има правопроменящ ефект. Счита, че е бил в нарушение от 29.11.2019 г.  до 5.12.2019 г. и не е пристъпвал към прекратяване на договора за наем. Той твърди, че върху него принципно не може да влияе и като общински съветник. Смята, че нарушението е формално и маловажно. Много от членовете на комисията, обаче, смятат, че нарушението не е маловажно, тъй като е нарушен закона.

По подобен начин – неспазен едномесечен срок бяха прекратени правомощията на двама съветници от Дряново. Те са лекари, чиито кабинети се намират в общинска сграда. Те също прехвърлиха фирмите си на друг, но след срока. След като обжалваха на всички възможни инстанции, вчера на тяхно място в Общинския съвет в Дряново се заклеха други двама техни съпартийци.

Сподели: