Вземи безплатен кухненски контейнер от магазин „2+2“ в Севлиево

Взехте ли своя безплатен кухненски контейнер?

Още една възможност за пропусналите… само до 6 декември в магазин „2+2″в Севлиево

Възползвайте се от възможността да получите безплатен стартов комплект, съдържащ кухненски контейнер в комплект с 52 биоразградими торбички, който да използвате в своето домакинство за хранителни отпадъци.

Кампанията по раздаване на стартови комплекти е към своя край, затова организаторите призовават тези от Вас, които не са се възползвали, да го направят до 6 декември в магазин „2+2“, намиращ се на адрес: град Севлиево, ж.к. „Митко Палаузов“, бл. 21.

Усмихнатите служители ще обяснят на всеки от Вас какви са възможностите за включване в кампанията и ще Ви предоставят полагащия Ви се кухненски контейнер.

Магазини „2+2“ съчетават акцията със собствена кампания, насочена към здравословното хранене. Купувайки пресни плодове и зеленчуци, всеки от нас може да се погрижи за здравето си и да засили имунитета си в сезона на гриповете и настинките, а вземайки кухненски контейнер – да изхвърля биоотпадъците си разделно, с което да подпомогне процеса по получаване на компост –  най-качественият подобрител на почвите.

Комплектът за разделно събиране на хранителните отпадъци, предвиден за домакинствата, в зависимост от жилищните сгради, по проект: BG16M1OP002-2.007-0001-C01 „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“, включва:

  • За сгради с осем и повече домакинства ще се използват кухненски контейнери с вентилационни отвори (10l) и комплект от 52 биоразградими (компостируеми) торбички – 10 l, които се поставя в кухненския контейнер;
  • За сгради с до осем домакинства ще се използват контейнери (26 l по един за всяко домакинство);

Сподели: