Вземи своя безплатен стартов комплект и се включи в системата за разделно събиране на био-отпадъци

Стартира информационната кампания по проект BG16M1OP002-2.007-0001-C01 „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“.

Основната цел на проекта е подпомагане на общините от РСУО – Севлиево, при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени/биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране – оползотворяване, съгласно Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

В рамките на кампанията са предвидени срещи с обществеността, които имат за цел да информират гражданите за възможностите за включване в системата за разделно събиране на био-отпадъци в община Севлиево и община Дряново, както и компостиране на съседски начала и домашно компостиране в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.

Всеки желаещ ще може да получи безплатен стартов комплект, съдържащ кухненски контейнер в комплект с 52 биоразградими торбички, който да използва в своето домакинство за хранителни отпадъци.

Срещите ще бъдат осъществени по места, както следва:

– 20.09.2019 г., 10:00 ч., на Централен пазар – гр. Севлиево

– 21.09.2019 г., 10:00 ч., в ж.к. „Атанас Москов“,  до магазин „Ера“, гр. Севлиево

– 22.09.2019 г., 10:00 ч., до Кметството в с. Богатово, общ. Севлиево

– 22.09.2019 г., 17:00 ч., до х-л „Царева ливада“ – с. Царева ливада, общ. Дряново

– 24.09.2019 г., 17:00 ч., на Централния площад в гр. Сухиндол

– 27.09.2019 г., 17:00 ч., на Пешеходната зона в гр.  Дряново

– 28.09.2019 г., 10:00 ч., в ж.к. „Митко Палаузов“, до магазин 2+2, гр. Севлиево

– 29.09.2019 г., 10:00 ч., на площада в с. Денчевци, гр. Дряново

Разкрита е телефонна линия, на която всеки може да заяви своя безплатен комплект и да получи повече информация за системата за разделно събиране: 0877 605 444.

Още по темата:

Сподели: