Всички направления вече са електронни

Pixabay.com

От началото на юни документите, издавани в извънболничната медицинска помощ са задължително в електронен вид. Здравноосигурените пациенти трябва да знаят, че когато техният личен лекар или специалистът им издават направления за изследвания, консултация, високоспециализирана дейност или талон за медицинска експертиза, вече няма да ги получават на хартия. Издаването на хартиени направления след тази дата не е допустимо. Когато изберат лечебно заведение, към което да се обърнат за назначената им консултация или изследване, здравноосигурените лица ще съобщят своето ЕГН или друг вид осигурителен номер ако са чужденци или чужди осигурени лица и датата, на която  е издадено направлението. Лечебното заведение ще може да го види и изтегли от Националната здравно – информационна система. Издадените до 31.05.2022г. направления в хартиен вид се ползват до момента на изтичане на валидността им и не е необходимо да се подменят с електронни.

На този етап, направлението за постъпване в болница все още се издава на хартия и се предвижда да премине в електронен вид след първи август.

Амбулаторните листи от прегледите също се издават в електронен вид, но според текстовете на Националния рамков договор, екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител се подписва от общопрактикуващия лекар и пациента, прилага се към здравното досие, което съдържа всички медицински документи, и се съхранява в кабинета на лекаря. С този подпис, пациентът удостоверява проведения преглед и информацията отразена в амбулаторния лист. Един екземпляр от попълнения от лекаря амбулаторен лист за извършения преглед се предоставя на пациента.

Пациентът и лекарят подписват и екземпляр от амбулаторния лист от прегледа при специалист. Един екземпляр от попълнения от лекаря-специалист амбулаторен лист за извършения преглед се предоставя на пациента.

Здравноосигурените лица, за които възникнат пречки или затруднения при ползване на медицинска помощ във връзка с въведените електронни документи, могат да съобщят за това в Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Габрово по телефона, електронна поща или лично, за да им бъде оказано съдействие.

Телефон за връзка с РЗОК Габрово – 819 523, 819 513, e-mail: gabrovo@nhif.bg.

Още по темата:

Сподели: