ГЕРБ сигнализира за съветник, нарушил закона

Общинският съветник Боян Ботев от „Ние гражданите” незаконосъобразно упражнява правомощията си, сигнализира местната структура на ГЕРБ в Севлиево.

Общинският съветник от „Ние гражданите”  Боян Ботев в нарушение на Закона е осъществявал търговска дейност като едноличен собственик на фирма, която има договор с Община Севлиево. Законът забранява общински съветник „да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия“.

Боян Ботев не е прекратил търговската си дейност в указания едномесечен срок, считано от 28.10.2019 г., а е направил това едва през януари тази година. Той не е изпълнил и задължението си за надлежно уведомяване на председателя на общински съвет – Севлиево и ОИК – Севлиево.

Заради такива нарушения, включително и с решения на Върховния административен съд вече са отстранени кметове и общински съветници в други градове. ГЕРБ са изпратили сигнала в Общинската избирателна комисия, която предстои да се произнесе по казуса.

Сподели: