Готов е вторият етаж от Дневния център за деца и младежи с увреждания

Приключиха ремонтните дейности, доставено е обзавеждането и оборудването на втория етаж в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ по проект на Община Севлиево за близо 100 000 лв. Изградени са осветителна, отоплителна и ВиК инсталации, стени от гипсо-картон, монтирани са алуминиеви врати, окачен таван с вградени осветителни тела. Съгласно сключените договори с изпълнителите е доставено специализирано оборудване за нуждите на потребителите, офис оборудване и климатици.

„По проекта са извършени цялостни ремонтни дейности на втория етаж от сградата. Обзаведени са зали за групова работа, кабинети за индивидуална работа, две санитарни помещения и фоайе“, каза пред медиите ръководителят на проекта инж. Мирослав Митев.

Извършените дейности ще подобрят достъпа на децата с увреждания и техните семейства до комплексни, интегрирани и гъвкави социални услуги, които ще се предоставят от специализирани екипи от професионалисти.

„Процесът на деинституционализация на деца с увреждания започна преди няколко години. Националната ни стратегия е да се развиват услугите в общността. Създадената услуга ранна интервенция на уврежданията, която в момента се предоставя по проекта „Равен шанс за всички“ на Община Севлиево, обхваща работа с деца с увреждания още от най-ранната им възраст“, коментира зам.-кметът инж. Красимира Йорданова. По думите й след приключването на проекта услугата ще премине към дневните центрове за деца и младежи с увреждания.

Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов поздрави екипът за успешното завършване на проекта и посочи, че е изключително важно децата да получат качествена услуга, според конкретните нужди. „Общината ще продължи да прави това, което е необходимо за хората с по-специални потребности“, обеща Иванов.

„Община Севлиево винаги е била изключително ангажирана с уязвимите групи и е търсила обратна връзка и от ръководителите на групите, и от потребителите. Това е един естествен завършек на деинституционализация на услугите за деца от 10 години насам, защото от толкова време е идеята за общностните центрове“, сподели директорът на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ Пенка Гоева.

Проектът е насочен към деца с увреждания и проблеми в развитието от 0 до 18 год. и техните семейства. Крайните бенефициенти са 10-12 деца на 6-7 години, ползващи услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“, 40 деца на възраст от 0 до 7 години и техните семейства, ползващи услугата „Ранна интервенция на уврежданията“, както и 20-30 деца и младежи, ползващи целодневна и полудневна форма на грижа, както и почасови услуги в ДЦЦМУ.

 

 

 

Сподели: