Дело срещу севлиевски лихвар бе върнато за отстраняване на нередности

Окръжен съд – Габрово прекрати съдебното производство по наказателно делото срещу севлиевец, обвинен в лихварство и върна делото на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени и отстраними нарушения на процесуалните правила.

З.И. от Севлиево, обвинен в това, че през периода януари 2014 г. –декември 2018 г. като физическо лице предоставял кредити на различни лица от Севлиево и Дряново, с което получил значителни неправомерни доходи под формата на лихва в размер на 205 343,40 лева.

Съдът счете, че при изготвяне на обвинителния акт са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правата на подсъдимия. Съдебният състав констатира неясноти по отношение предмета на доказване по делото, а именно – извършеното престъпление и участието на З.И. в него, което пряко рефлектира върху правото му на защита. Съдът подчерта някои непълноти в отделни пунктове от обвинението, свързани с времето и мястото на извършване на престъплението, периода за погасяване на кредитите, определянето на размера на реализирания от З.И. неправомерен доход и др.

Съдът прекрати съдебното производство и върна делото на прокурора за отстраняване на нарушенията.

Сподели: