Дирекция „Социално подпомагане“ приема молби за безплатни винетки за инвалиди

В началото на декември започна приемането на молби/декларации от инвалиди за получаване на винетни стикери. Заявленията се подават в дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене.

Право на безплатни винетки имат лицата с 50 или над 50% на сто намалена работоспособност или вид степен на увреждане. Кандидатите трябва задължително да представят удостоверение за ТЕЛК, лична карта и удостоверение за родствени връзки, ако автомобилът не е на името на инвалида. Към заявлението задължително се прилагат и копие на талона на автомобила, както и копие от договора за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, която важи за следващата година.

Винетните стикери, които бяха предоставени тази година, важат до края на месец януари 2018 г.

Сподели: