Днес гласуват почетните отличия на Община Севлиево

Първа точка в дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет в Севлиево е одобряването на актуализираните бюджетни прогнози на Община Севлиево за периода 2022-2024 г.
На гласуване ще бъде подложено и предложението за утвърждаване на мрежата от общински училища, детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие за новата учебна година. Ще бъде разгледана и новата транспортна схема на пътуващите деца и ученици.
В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени и номинациите за официалните отличия на Община Севлиево, които се връчват всяка година в деня на града. Посмъртно е предложен за официално отличие „Почетен гражданин на град Севлиево” Костадин Маринов Костадинов. С номинации за отличие „Почетен знак – Севлиево“ са вестник „Росица”, който тази година навърши 135 години от създаването си; севлиевската болница МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД; „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД, Йордан Стойков и Васко Василев.

Сподели: