Д-р Иванов подписа два договора за 640 хил.лв. с МРРБ за решаване на водния проблем на Севлиево

Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов е подписал два договора на обща стойност 640 хил.лв. за изпълнението на два проекта, с които се слага началото на решаване на водния проблем на Община Севлиево.

„Първият договор е за 400 хил.лв. и с него ще започнем реконструкцията на довеждащите водопроводи до ПСПВ – с. Стоките“ в най-компрометираните участъци, за да спрем загубите на вода“ – съобщи д-р Иванов.

Вторият проект е на стойност 240 хил.лв. и е за стартиране на проекта за увеличаване капацитета на бункерните помпени станции в гр. Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от яз „Крапец“ и  яз „Ряховски ливади”, откъдето може да се получи допълнително до 50л/сек. вода.

Припомняме, че със свое решение от 14.10.2016 г. Управителния съвет на ПУДООС прие на община Севлиево да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 2 283 944,66 лв. с ДДС за реализацията на инвестиционен проект: Част „Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево“ и Част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево“.

Със стартирането на тези четири проекта и проекта на ВиК-Габрово за водоснабдяването на 10 -те габровски села от яз.“Христо Смирненски“ започва реалното решаване на водния проблем на Севлиево, оцени кметът.

Той съобщи, че предстои обявяването на обществени поръчки за избор на изпълнител на проектите.

Още по темата:

Сподели: