Забраняват ползването на питейна вода за промишлени нужди

По повод постъпилото с писмо от „В и К” ООД – Габрово относно силно намалелия дебит на подземните и повърхностните водоизточници за питейно-битови нужди на територията на община Севлиево, влиза в сила забрана за ползването на питейна вода за промишлени нужди – напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди в гр. Севлиево и селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Малък Вършец, Градище, Агатово, Крамолин, Ловнидол, Търхово, Крушево, Младен, Добромирка, Идилево, Богатово, Горна Росица, Шумата, Сенник, Хирево, Душево, Столът, Стоките, Кръвеник и Батошево, община Севлиево.
Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда и начина, регламентирани в административно наказателните разпоредби на „Наредба № 1 – за обществения ред в Община Севлиево”.
Контролът на заповедта се възлага на кметовете на кметства и кметските наместници, началника на РУ „Полиция” – Севлиево и управителя на „ВиК” ООД – Габрово.

Сподели: