Зам.-министър Николова и д-р Иван Иванов прерязаха лентата на 23 обновени сгради в Севлиево

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и кметът на общината д-р Иван Иванов официално откриха днес санираните 23 сгради по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“. Преди церемонията за финализиране на проекта пред блок 1 в ж.к „Д-р Атанас Москов“, в зала 300 на Община Севлиево се проведе заключителна пресконференция. Там ръководителят на проекта зам.-кметът инж. Калина Георгиева и екипът й направиха презентация на извършените дейности и резултатите от изпълнението на санирането.

Събитието за прерязване на лентата на напълно обновените 23 жилищни сгради в Севлиево уважиха народният представител Иглика Събева, председателят на ОбС – Севлиево Здравка Лалева, зам.-областният управител на област Габрово Росен Цветков, ръководителят на проекта инж. Калина Георгиева, представители на фирмите-изпълнители, екипът за управление на проекта, служители на Общинската администрация, председатели на Сдруженията на собствениците на жилищните сгради, граждани.

В изказването си зам.-министър Николова подчерта факта, че за пръв път се случва да бъдат открити толкова много санирани обекти по програма „Региони в растеж“. „Тези проекти са изключително важни, тъй като водят не само до намаляване на разходите за енергия, подобряват качеството на живот на хората, но и със спестените емисии въглероден диоксид допринасят за опазването на околната среда. За нас най-важна е обаче оценката на хората, това, че обновените им домове ги карат да се чувстват по-комфортно и по-добре в средата, в която живеят и това намалява разходите им“, каза още Николова. Тя изрази надежда, че обновяването на средата и качеството на живот на хората ще продължи със същите добри темпове. Призова и Община Севлиево да бъде все така активна в кандидатстването по проекти, обявявайки че през август тази година предстои нов прием на проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на административните и многофамилните жилищни сгради.

Кметът д-р Иванов също изрази задоволството си от успешното приключване на един от най-важните проекти, реализиран от екипа му. „Това е третият проект, който успешно реализираме по програма „Региони в растеж“, санирани са 23 жилищни сгради в града. С първия санирахме девет сгради от образователната инфраструктура – три училища и шест детски градини. С втория проект обновихме сградата на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Севлиево. Общата стойност на инвестициите, които Общината е получила безвъзмездно от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ по тези три проекта е 9 580 891 лв.“, подчерта още д-р Иванов. Освен средствата по ОП „Региони в растеж“, Община Севлиево е получила още 9 200 000 лв. по Националната програма за енергийна ефективност, по която са санирани 8 сгради и продължават строително-ремонтните дейности по още един блок. Равносметката е – близо 19 000 000 лв. средства, усвоени от Общината за последните три години.

Той не пропусна да благодари на живущите в санираните сгради за доверието, активността и бързата организация при подготовката на документите за участие в програмата. „Всеки знае какво е майстор да му влезе в къщата. Сигурно е имало неудобства, но в крайна сметка резултатът е важен. Надявам се да сте доволни от санирането и дълги години да се ползвате от създадените удобства“, завърши изказването си кметът.

За финал представителите на фирмите-изпълнители изненадаха д-р Иванов с колажи на санираните сгради. Така те върнаха жеста от преди година, когато при стартирането на проекта, кметът им връчи колажи с фотоси на блоковете, които те трябва да обновят и преобразят.

Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ се финансира по Схема: „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е на стойност 4 660 845, 57 лв., от които 3 961 718, 73 лв. европейско и 699 126, 84 лв. национално съфинансиране.

С реализацията на дейностите по проекта се повиши енергийната ефективност на 23 сгради в град Севлиево. Постигнат бе минимален енергиен клас „С“ в сградите – обект на интервенция. Намалени са значително разходите за енергия и са подобрени експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на жилищните сгради. Строително-монтажните дейности, извършени по проекта включваха: топлоизолиране на външни стени; полагане на интериорна мазилка по външни стени; подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма; поставяне на топлоизолация и хидроизолация на покрив; топлоизолиране на пода; осигуряване на достъпна среда.

Проектът допринесе за осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за 318 домакинства в сградите, както и подобри екологичните характеристики на атмосферния въздух в Севлиево.

 

 

Още по темата:

Сподели: