Зам.-министър Николова ще открие обновените 23 жилищни сгради в Севлиево

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще вземе участие в официалната церемония по откриване на обектите по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ на 19 юли 2018 г. от 12:00 часа в ж.к. „Д-р Атанас Москов“, до бл. №1. Преди това, от 11:00 часа в зала 300 на Община Севлиево, екипът по проекта заедно с фирмите-изпълнители ще дадат пресконференция, на която ще представят извършените дейности и резултатите от изпълнението на проекта.

Санирането на 23 многофамилни жилищни сгради в град Севлиево бе възможно благодарение на проекта на Община Севлиево, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., чиято обща стойност е 4 660 845, 57 лв., от които 3 961 718, 73 лв. европейско и 699 126, 84 лв. национално съфинансиране.

С реализацията му значително се повиши енергийната ефективност на всичките 23 многофамилни жилищни сгради в града. Многократно се подобриха условията на живот за 318 домакинства, както и екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево. Намалени са разходите за енергия за ползвателите и са подобрени експлоатационните характеристики за удължаване жизнения цикъл на сградите.

Още по темата:

Сподели: