Занимания през лятото за малки и големи подготвя Община Севлиево

За втора поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните си партнира в инициативата с Младежкия център – Севлиево и ЦПЛР – Детски комплекс „Йовко Йовков”

Поредица от игри и занимания през лятото е подготвила Община Севлиево за подрастващите в града. За втора поредна година Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево, заедно с Центровете по превенция и Клуб на родителя,организират занимания за младежите през ваканционните дни – „Лято 2019“. Забавленията са част от общопревантивната дейност на общинската комисия и се провеждат съвместно с Младежки център – Севлиево и ЦПЛР – ДК „Йовко Йовков”. От Общината са предвидили през летните месеци редица спортни мероприятия, настолни игри, рисуване, прожекция на филми и театрални постановки.

С планираните дейности децата и младежите ще имат възможност чрез игри да повишат своите знания и умения в различни области, както и да анализират позитивни примери и възможности, нужни за развитието им.

Инициативата цели да ангажира и осмисли свободното време на подрастващите на възраст между 7 и 18 години като предостави поле за развиване на умения за работа в екип и подобряване накомуникативните, интелектуалните и творческите способности на младежите. Така ще се насърчи диалога, толерантността, сътрудничеството между подрастващите, а и ще се ограничи асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

Предвидено е заниманията да се провеждат от юни до септември при определена от Община Севлиево програма.

Сподели: