Започват проверки на пешеходните пътеки

Областният управител на Габрово назначи комисия, която започва проверки на пешеходните пътеки във връзка с разпоредба на Главния прокурор заради зачестилите пътно транспортни произшествия. Проверките се извършват в цялата страна и ще приключат до края на м. февруари.

Определени са критери: точно ли е мястото на пешеходните пътеки, сигнализирани ли са със светлинни знаци, отговарят ли всички те на съответните Наредби, има ли ясно видимост на съществуващата маркировка и др. Особено внимание ще се обърне на състоянието на пешеходните пътеки до училища и детски градини.

Целта е да се оцени съответствието на пешеходните пътеки с нормативните изисквания. В случай на нарушения, ще бъдат направени писмени предложения за отстраняването им.

Сподели: