Започва обособяването на зона за отдих, спорт и развлечения в ж.к. “М. Палаузов”

Проектната разработка е в обхват около 600 м2., като 400 м2 е предвидена за детски съоръжения. Обектът включва обособяване на нови алеи и настилки, нови места за отдих с естествено засенчване от нова декоративна растителност, както и благоустрояване на пространствата.
Ще бъде осигурена достъпна среда, включително и за хората с увреждания, ще има ново парково обзавеждане, като ще се обособят отделни зони за игра, предназначени за възрастови групи от 0 до 12 г. и от 3 до 12 г.
В същото време продължава изпълнението на строително – монтажните работи по проект за изграждане на три нови улици в ж.к. „Митко Палаузов“. Те ще бъдат широки 9 метра, от които 6 м. асфалтова настилка и по 1.5 м. тротоари от унипаваж.
Ще бъде изградено и ново енергоефективно улично осветление. С разширението на уличната мрежа в жилищния квартал ще се осигури по-добра свързаност и условия за безопасност на движение.

Сподели: