Започва подготовка и изграждане на газоразпределителна мрежа до местността Крушевски баир

Газоразпределителното дружество “Севлиевогаз -2000” АД ще започне подготовката и изграждането на газоразпределителна мрежа до местността Крушевски баир. Предложението на компанията бе одобрено по време на последното заседание на Общинския съвет в Севлиево вчера.

От дружеството представиха пред общинските съветници план-схема за изграждане на техническа инфраструктура за довеждащ разпределителен газопровод. Той ще достига до вилната зона „Хоталич“ в местността Крушевски баир. Новото трасе ще започва от съществуващия газопровод на кръстовището на улиците “Табашка“ и “Павел Венков“, преминава през улица “Павел Венков“, пресича улица “Хубан Кънев“, продължава през улица “Павел Венков“ и улица “Дедерица“, стига до края на улица ”Лозарска”. Газопроводът ще бъде с обща дължина от 1 445 м. След това във вилната зона „Хоталич“ ще бъде изградена и газоразпределителната мрежа.

На своето заседание през септември общинските съветници позволиха на „Севлиевогаз“ АД да изработи планът за изграждане на газовата инфраструктура. Сега съветниците дадоха съгласие за одобряване на така предложеното трасе, за да може “Севлиевогаз-2000” да започне газифицирането на вилна зона “Хоталич”. Подобен план за изграждане на подземна газова мрежа се очаква да бъде направен и за вилната зона „Севлиевски лозя“.

По време на последното си заседание съветниците приеха и допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2019 г.

Сподели: