Започва проектирането на западния обходен път на Севлиево

Кметът д-р Иван Иванов и фирмата – изпълнител подписаха договора за проектиране на работна среща в Общината
Община Севлиево и „Инфра Про Консулт“ ООД подписаха договора за обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект за западен обходен път на гр. Севлиево“. Проектирането е на стойност 114 000 лв. без ДДС и е със срок на изпълнение 120 календарни дни.
Припомняме, че през по-рано тази година Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) одобри изготвеното от Община Севлиево задание за „Изработване на идеен и технически проект с извъшване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-Парцеларен план за Западен обходен път на град Севлиево“. След което общината подготви и обяви процедура за избор на проектант за изготвяне на проекта.
Съгласно вече подписания договор, проектите ще се разработят в три етапа. Първият е идеен проект в два варианта за преминаване на обходния път, които ще подлежат на публично обсъждане, след което ще се извършат необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и едва тогава ще се приеме във фаза „Идеен проект“. Третият междинен етап е разработването и допълването на проекта във фаза „Технически проект“. Следват отчуждителни процедури, издаване на разрешение за строеж и други дейности по споразумението с АПИ.
Договорът влиза в сила от датата на получаване на възлагателно писмо и е до датата на окончателния приемо – предавателен протокол за приемане на разработките по трети етап (окончателно завършване).
На първата работна среща между кмета д-р Иван Иванов и изпълнителя, присъстваха директорът на Областното пътно управление – Габрово инж. Диян Георгиев, главният архитект на Общината, ресорният зам. кмет и членове на двата екипа.
С изграждането на обходния път ще се облекчи трафика на автомобили през града. Очакванията са, че в следващите години броят на преминаващите автомобили и камиони през Севлиево ще се увеличи, заради строителството на тунела под връх „Шипка“. Тогава пътят през Севлиево ще бъде и най-пряката транспортна връзка между Северозападна България и автомагистралите „Тракия“ и „Марица“. Обходният път е от съществено значение, защото чрез него ще се пренасочи тежкотоварният трафик извън урбанизираните територии и ще се подобри качеството на въздуха в града.
На сесия на Общинския съват през 2019 г. беше одобрен проектът на споразумение с АПИ. Тогава се въздържаха шестима общински съветници от коалиция „Избирам Севлиево“. Имаше и изменение на решението от 16 октомври 2019 г., с което се даде съгласие за осъществяване на сътрудничество между община Севлиево и АПИ за изпълнение на проекта. Тогава Община Севлиево се ангажира с изработването на проекта и със съгласувателната процедура, а АПИ – със строителството.

Сподели: