Започва ремонт на Детски комплекс „Йовко Йовков“

Община Севлиево започва ремонт на Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) Детски комплекс „Йовко Йовков“. Дейностите включват цялостно саниране на сградата, поставяне на нов ламинат и подмяна на осветлението в стаите с нови енергоспестяващи лампи.

Изпълнител на обекта е дружеството „Вертикал 90“ ЕООД, като срокът на договора е 35 календарни дни. Финансирането се осъществява със средства от общинския бюджет и е на стойност 84 269,96 лв. с ДДС.

„След внедряването на мерките за енергийна ефективност сградата ще постигне значителни икономии в изразходваната енергия за отопление и климатизация, както и ще се подобрят експлоатационните характеристики на сградата. Чрез предвидените мерки ще се осигурят и по–комфортни условия на жизнената среда за децата и персонала в заведението“, сподели кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов.

Сподели: