Започна поетапното въвеждане на новата NORD система за сметосъбиране и сметоизвозване в Севлиево

По ул. „Никола Петков” пилотно са поставени нови контейнери за битови отпадъци, които се обслужват напълно механизирано. Старите контейнери са с капацитет от 1.1 куб.м., новите са повече от два до три пъти по-големи: 2.25 куб.м., 3 и 3,75 куб.м. Те са конструирани изцяло от стомана, а изработката им не позволява бъдат отворени за по-дълго от времето, необходимо човек да изхвърли отпадъците си. Два са начините, по които те се отварят – ръчно и с крак, чрез натискане на специален педал.
Важно е жителите на общината да спазват основни правила при изхвърлянето на отпадъците си, които не са предназначени за тези съдове:
Строителните и едрогабаритни отпадъци не се изхвърлят в контейнерите, а се приемат безвъзмездно от Регионално депо за отпадъци. Ангажимент на собственика им е извозването до площадката.
В тези контейнери не се изхвърлят излезлите от употреба автомобилни гуми – те се предават на сервиза или магазина, от който са закупени. Същото важи за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което се събира от дома след обаждане на телефон: 0675 396 218
Растителните отпадъци също не трябва да се изхвърлят в новите контейнери – за тях има специално поставени кафяви на цвят.
Припомняме, че е град Севлиево е въведена трицветната система за разделно събиране, която е изградена изцяло от пластмасови контейнери тип „Иглу“, всеки с вместимост от 1 500 л. и общ обем на всяка обособена точка от 4 500 л. В сините контейнери се събират хартиени и картонени отпадъци от опаковки. В жълтите – пластмасови и метални, а в зелените контейнери – стъклени отпадъци от опаковки. На всеки от тях допълнително има указания.
Призоваваме всички жители и собственици на търговски обекти да използват по предназначение наличните контейнери за разделно събиране, като по–обемистите кашони и пластмасови бутилки трябва да бъдат сгънати или нарязани, с цел преминаването им през отворите на съдовете.

 

Сподели: