Започна реконструкцията на напорния водопровод до село Буря

След завършването на проекта ще бъде окончателно решен и въпросът с водоподаването на населеното място.

Дружеството „ВиК“ ООД – Габрово започна плановата реконструкция на напорния водопровод от помпена станция Гостилица до напорния водопровод на севлиевското село Буря. С изпълнението на това обновяване ще бъде възможно да се възстанови допълнителното водоподаване към село Буря.

Това водоснабдяване ще се извършва само при нужда, като количествата ще се осигуряват от дряновския клон на „ВиК“ ООД – Габрово. Проектът е предвиден в бизнес плана на ВиК оператора за 2019 г., като инженерите стриктно се придържат към него.

 

Инвестиционният проект за допълнителното водоснабдяване на село Буря е изготвен преди две десетилетия, но редица проблеми са забавили неговото изпълнение през годините.

Според плановете на „ВиК“ ООД – Габрово реконструкцията на водопровода трябва да бъде завършена през следващата година. Топлото време в момента позволява на изпълнителите дори предсрочно да изпълняват част от дейностите по проекта.

След завършването на обновяването в севлиевското село Буря, устойчиво ще бъде решен проблемът с водоснабдяването.

Сподели: