Зрелостници ще се срещат с представители на синдикатите преди да заемат първото си работно място

pixabay.com

Обучителната кампания за ученици „Моето първо работно място“ на КНСБ предвижда обучението на завършващите 12-ти клас да бъде проведено не само от  класните ръководители, но и от преподаватели от КНСБ. Ще се включат обучители от екипа на Регионалния съвет на КНСБ и председатели на синдикални организации на КНСБ от големи предприятия в областта. Конфедерация на независимите синдикати в България реализира инициативата за пореден път в партньорство с Министерство на образованието и науката .Целта е да се улесни прехода от училище към пазара на труда и да се подпомогне кариерното развитие на зрелостниците като се информират те за правата и задълженията им на работното място.

Първият етап на кампанията бе за обучение на класните ръководители на завършващите 12-ти клас в рамките на 16 учебни часа (50 % теоретична и 50 % практическа част) и приключи с тест и подготвяне на презентация от участниците. Завършилите обучението получават  удостоверение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“, което им носи един квалификационен кредит.

Темите на обучението на зрелостниците са свързани с постъпването им на работа, с работното време, почивките и отпуските, с прекратяване на трудовите договори, здравословните и безопасни условия на труд и т.н. Кампанията трябва да приключи в края на  февруари .

Още по темата:

Сподели: