Кметът д-р Иванов и министър Коритарова подписаха в МРРБ споразумение за реконструкцията на още 4 064 м от Източния водопроводен клон

Предоставените от МРРБ средства са в размер на 5 338 400 лв. и представляват максималната финансова подкрепа за цялостната реализация на приоритетен проект “Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ “Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода”.
Под обектът, по който ще се работи е “Източен водопроводен клон от ПСПВ “Стоките” до разпределителна шахта при село Буря – село Добромирка , етап 1, участък 4-5: Водопровод от т. 453 до т. 570, с дължина 4 064, 96 м”.
Споразумението подписаха вчера кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова – Касабова.

Още по темата:

Сподели: