Кметът д-р Иван Иванов беше избран в регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране

На заседание на общините от Северния централен район за планиране, бяха избрани представителите на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие (РСР) и делегатите в Общото събрание на НСОРБ, чието редовно годишно заседание ще се проведе на 27 и 28 февруари в София. Участници от Община Севлиево вчера бяха кметът на Севлиево д-р Иван Иванов и председателят на Общински съвет – Севлиево д-р Явор Памукчиев.
Издигането и гласуването на кандидатите се извърши, съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), одобрени от УС на НСОРБ и съгласувани от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В заседанието, в съответствие със закона, взе участие и представител на МРРБ.
Квотата на всяка област се определя на база броя на населението. По трима представители и заместник-представители имат общините от областите Велико Търново и Русе. По двама представители и техни заместници избират общините от областите Габрово, Разград и Силистра.
Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева припомни, че общините са част от основния състав и имат пълни правомощия при вземането на решения по всички функции на РСР, като акцентира върху решаващата му роля в избора на проекти.
Членове на РСР могат да бъдат само кметове или председатели на общински съвети. Общинските съветници могат да бъдат членове на Областните съвети за развитие. За представител на местната власт в състава на РСР на Северния централен район от Габровска област бяха избрани д-р Иван Иванов – кмет на Община Севлиево и Таня Христова – кмет на община Габрово. За техни заместници бяха избрани Денчо Минев – кмет на община Трявна и Трифон Панчев – кмет на община Дряново.
Делегатите от 36-те общини от Северния централен район за развитие издигнаха и своите кандидати за членове на УС на НСОРБ. Това са кметовете на Велико Търново, Разград и Исперих. Общо 72-ма делегати бяха избрани в Общото събрание на НСОРБ, чието редовно годишно заседание ще се проведе на 27 и 28 февруари т.г. в София.

Още по темата:

Сподели: