Конкурс за коледна картичка в Севлиево

Конкурс за коледна картичка организира  Младежки център – Севлиево и Местната комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Севлиево.

В него могат да участват всички деца и младежи до 19 години на територията на общината. Коледните картички ще бъдат изпратени на самотноживеещи възрастни хора.

Картичките да се изпращат в Младежки център-Севлиево, на ул. „Канлъ дере” №14 до 7 декември. На всяка картичка да бъдат посочени имената и възрастта на участника, а при предаване на картичката в Младежки център да се посочи допълнителна информация – детско/учебно заведение, точен адрес, телефон и e-mail за контакт на участника и родител (или учител). Тричленно жури ще определи кои са най-красивите коледни картички.

Победителите ще бъдат отличени на 14 декември, от 17:30 ч. във  фоайето на Община Севлиево.

Тогава ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.

Ще бъде присъдена специалната награда на МКБППМН – Община Севлиево. Отличената творба ще се отпечата и ще е празничен поздрав за членовете и партньорите на Местната комисия.

Снимка: Община Севлиево

Още по темата:

Сподели: