Конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея“ – Габрово

Областен информационен център – Габрово обявява онлайн конкурс за най-добра бизнес идея.

Участие в надпреварата могат да вземат всички ученици на възраст между 14 и 18 години с креативно мислене и с бизнес идея с потенциал за развитие.
Конкурсът ще се реализира в социалната мрежа Facebook чрез събитие :Онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея“ – Габрово с адрес: http://alturl.com/dwe8z

За участие в онлайн надпреварата всяко лице следва да запише видеоклип, в който да представи своята предприемаческа/бизнес идея, и да го изпрати като съобщение до Областен информационен център – Габрово.

Всички предоставени видео материали следва да бъдат с продължителност не повече от 2 минути.
Десет от участниците, събрали най-голям брой подкрепа под формата на харесвания, ще получат награда – спийкър, а първите двама от тях – посещение в „София Тех парк“.

Всички награди са осигурени от Дирекция „Централното координационно звено“ към администрацията на Министерски съвет.

! Срокове за участие и реализиране на конкурса:
– до 12 май 2019 г. – изпращане на видеоклипове с бизнес идеи;
– 13 май 2019 г., 10:00 часа – видеоклиповете стават публични, стартира гласуването;
– 23 май 2019 г., 10:00 часа – прекратяване на гласуването, преброяване на гласовете. Обявяване на 10-те финалиста, сред които и двамата победители;
– 1 юни 2019 г. – посещение на „София Тех Парк“ и среща с официални лица и представители на бизнеса.

Регламент за конкурса: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-04/Reglament_konkurs_2019.pdf

Декларация за информирано съгласие за участие: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-04/Deklaracia%20za%20informirano%20suglasie.pdf

Още по темата:

Сподели: