Ловно стопанство „Росица“ възстанови сертификата си

Сертификатът на ДЛС „Росица“ е възстановен, съобщават от Северноцентралното държавно предприятие. През август, по време на годишен сертификационен одит от независим сертифициращ орган, в ловното стопанство бяха открити 6 големи и 1 малко несъответствия с Местно адаптиран стандарт на CUC за оценяване управлението на гори в България и валидността на сертификата временно бе прекъсната. ДЛС „Росица“ имаше на разположение 3 месеца, за да отстрани несъответствията. В този период ловното стопанство предприе необходимите мерки, с което подобри работата си и отстрани допуснатите пропуски, проведоха се и срещи с фирмите, извършващи добив на дървесина и обучения на техните работници.

На 15 ноември стопанството премина успешно допълнителния одит и продължава да стопанисва горите си съобразно международно признатите изисквания.

Сподели: