Малко над половината от населението в региона е в трудоспособна възраст

Засега в Габровска област за едно лице в зависимите възрасти под 15 и над 65 години работят двама. По статистически данни в края на м.г.общият коефициент на възрастова зависимост в област Габрово е 65.8%, за сравнение, през 2016 г. този коефициент е бил 64.6%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете  – 59.5%, отколкото в селата – 102.6%. Във всички общини на областта, този показател е над 60.0%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 47.2 години през 2014 г. нараства на 47.7 години през 2016 г. и достига 48.0 години в края на 2017 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 46.8 години, а в селата – 53.5 години.

Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. е 61 158. души, или 55.5% от населението на областта, като мъжете са 33 029, а жените – 28 129. Независимо от увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране през 2017 г., трудоспособното население е намаляло с 1 517 души, или с 2.4% спрямо предходната година.

Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 35 591 души, или 32.3%, а под трудоспособна възраст – 13 505 души, или 12.2% от населението на областта.

Снимка: pixabay.com

Още по темата:

Сподели: