Мариянка Бончева е новият управител на общинския „Приют за безстопанствени животни“

След успешно преминато събеседване по обявената от Община Севлиево позиция за Управител на „Приют за безстопанствени животни“, от днес овакантеното място заема Мариянка Бончева.

„Управлението на Приюта за безстопанствени животни в Община Севлиево е сериозно предизвикателство, което приемам с голямо желание и отговорност. Основните цели, които си поставям, са опазването на живота и здравето на хората, хуманно отношение към всички животни, регулиране на популацията на безстопанствените кучета и засилена дейност по осиновяването им, при стриктно спазване на законовите норми, регламентиращи дейността на общинския приют“, бяха първите думи на г-жа Бончева при встъпването й в длъжност.

Мариянка Бончева е родена в Севлиево. През 1986 г. завършва висшето си образование в “Тракийски университет” в Стара Загора и придобива магистърска степен с квалификация зооинженер. Притежава богат професионален опит както в страната, така и в чужбина. Владее немски и руски език на много добро ниво. Има ясна позиция по отношение добрата грижа към обитателите на приюта и превенцията на популацията безстопанствени животни, съобразно със съвременните световни изисквания.

Държи на добрия диалог с всички отговорни за дейността институции, организации и хора. Продължаване на добрите практики, въвеждане на нови работещи такива, както и строг контрол по отношение на грижата за кучета са линиите, които очертава човекът, натоварен с дейността на приюта от днес.

Сподели: