МБАЛ “Д-р Стойчо Христов” ЕООД търси технически секретар

Минималните изисквания към кандидатите за длъжността са:
1. Образование – средно;
2. Компютърна грамотност – работа с основните програмни продукти;
3. Комуникативни умения – работа в екип.
Кандидатите да представят:
1. Заявление за участие в свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копие на диплома за завършено образование;
4. Удостоверения и други документи за професионална квалификация.
Документите се подават при медицинския секретар на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД- Севлиево. След извършване на предварителен подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
За допълнителна информация: 067538333

Още по темата:

Сподели: