„Медицински център-1-Севлиево“ работи с нов здравноосигурителен фонд

„Медицински център-1-Севлиево“ ЕООД работи по договор с „ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЗАД. Притежателите на осигурителни карти могат да използват широк пакет от прегледи при лекари-специалисти, физиотерапия и рехабилитация, клинико-лабораторни изследвания и рентген, функционални изследвания, подготовка за хоспитализация /при необходимост/.

Всички прегледи, манипулации, консултации и изследвания се извършват безкасово, след представяне на индивидуална здравно осигурителна карта.

Допълнителна информация – на тел. 0675/ 3-42-15

Още по темата:

Сподели: