Младежки център – Севлиево обявява свободно работно място за длъжността „Технически сътрудник“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Образование – средно; Компютърна грамотност – Iinternet, Word, Excel, Pawer Point; Специфични изисквания – умения за работа в екип, нагласа за работа в динамична среда с младежи, добро познаване на институциите в гр. Севлиево, владеенето на английски език е предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Професионална автобиография (CV); Актуална снимка; Копие от диплома за завършено образование; Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ Младежки център-Севлиево, ул. „Канлъ дере“ №14 всеки делничен ден от 14:00 до 17:30 ч. телефон за връзка : 0889 659966

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 17:00 часа на 14.02.2018 г.

Одобрените за събеседване кандидати ще бъдат информирани на 15.02.2018 г..

Още по темата:

Сподели: