„Моите бели зъбки“ – кампания за профилактика и здраве на детските зъби

Сдружението на здравните медиатори работи за подобряване на оралната хигиена при децата

В края на месец август здравният медиатор към Община Севлиево стартира кампания „Моите бели зъбки“ с 20 деца от клуба по превенция в кв. „Балабанца“ в града. Инициативата се провежда съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Заниманията с децата включва беседи, които акцентират върху значението на различните видове храни за здравето на зъбите и правилния начин, по който да си мият малчуганите зъбите. По забавен и интересен начин децата разучаваха и оцветяваха схемата на устройството на зъба.

В първите дни от новата учебна година такива занимания бяха проведени и с децата от първи и втори клас от училищата по селата в Община Севлиево. Всички обхванати в кампанията получиха четки и пасти за зъби, осигурени от Общината.

Кампанията ще продължи и по време на учебната година и е част от дейността на Национално сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Един от акцентите в дейността на здравните медиатори за тази година е да подпомагат изграждането на навици за добра орална хигиена при децата от уязвимите малцинствени общности.

 

Сподели: