Набират се потребители на здравно-социални услуги по проект на Община Севлиево

Има свободни места за потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“, съобщиха от местната администрация.

Потребителите ще ползват здравни грижи, подпомагане от асистент за ежедневни дейности и трудности, социално консултиране. Те трябва да са възрастни хора над 65 г. с ограничения или с невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и др.

На всички, които са подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома, след обявения прием.

Още по темата:

Сподели: