Направиха игрище за петанк и бадминтон в двора на Дневния център за хора с увреждания

Играта петанк е популярна при всички възрастови групи, но е най-предпочитана от хората с увреждания. Ето защо Община Севлиево уважи предложението на СКХУ „АЛФА“ да им бъде предоставен терен, а Общинският съвет подкрепи инициативата и бяха отпуснати средства за изграждането на спортния терен, информират от кметската администрация.
Теренът е в двора на дневния център и е с размери 20 на 12 метра. Игрището е заградено в мрежа. Теренът е покрит със специална настилка шамот. Разчертани са 5 полета за игра – 4 надлъжни и едно напречно поле.
Игрището е оборудвано с изкуствено осветление. Предстои закупуване на мрежа и други уреди, за да може площадката да се използва и за бадминтон.

Сподели: