НАП: Безработните дължат по 20,40 лв. за здравни вноски

От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 20,40 лева. Това напомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

От  началото на годината новият размер на минималния осигурителен доход е 510 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8 на сто върху 255 лв. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Здравната вноска за януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 26 февруари 2018 г., тъй като 25 февруари е почивен ден – неделя.

Сподели: