Научна конференция “Хорото, което ни свързва” се проведе в Севлиево

В Севлиево се проведе научната кръгла маса “Хорото, което ни свързва” във връзка с деветото издание на „Северняшки гайтани“ – събор на групи за български народни хора в рамките на празниците на града. Конференцията, посветена на 150 г. от основаването на Народно читалище “Развитие – 1870″, откри кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов.
Организатори са ръководителите на Фолклорен ансамбъл „Развитие“ в съорганизаторство с катедра „Хореография“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и Община Севлиево.
Доц. д-р Наталия Рашкова представи „Хорото във форклорната традиция – социални, ритуални и празнични функции“ – изключително интересна лекция, която запозна присъстващите с йерархията и дълбоката символика. Проф. д.ф.н. Албена Георгиева говори за обединяващата енергия на хорото, а доц. д-р Катя Кайрякова обясни смисъла на затворения и отворения кръг на хорото. С неговите архитектонични и процесуални структури запозна присъстващите доц. Георги Гаров, а проф. Николай Цветков насочи вниманието на аудиторията къв хорото Ески и старото в хората на Петрич.
Интересни и малко известни факти за сватбарския танц боторо от Врачанвско сподели доц. д-р Ивайло Иванов, а гл. ас. д-р Петьо Кръстев разказа за инструменталния тембър в музикално-танцовите произведения на фолклорна основа.
В следобедната сесия научната конференция прави препратка към днешния ден. Д-р Маргарит Русев ще има лекция за звуковата реализация на музикално-танцовите спектакли и постпродукция. Гл. ас. д-р Милена Любенова ще представи лекцията „Архивни вматериали от Северна България, съхранявани в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН, а гл. ас. д-р Стела Ненова ще говори на тема „Общност и институция – практики за опазване на танцови традиции в читалищна среда“. Научната конференция приключва с „Хорото на българите в Румъния: традиция и иновации“ с лектор гл. ас. д-р Евгения Грънчарова.

Сподели: