Нова пътна маркировка в Севлиево

Снимки: Минчо Тодоров
Община Севлиево извърши ежегодното освежаване на пътната маркировка в града, което е от изключителна важност за организацията и безопасността на всички участници в движението.
Обновени са напречната и надлъжна хоризонтална маркировки, които включват пешеходни пътеки, осеви и стоп-линии, паркоместа и други елементи от пътната инфраструктура.
Дейностите бяха извършени в неактивната част на деня, за да не се затруднява движението на пешеходците и на водачите на моторни превозни срадства.

Сподели: