Нови детски площадки в града и в село Шумата изгради Община Севлиево

Над 60 са вече обновените и изградени детски и спортни площадки в общината
Общината кандидатства с проекти за обновяването на детските площадки по проект на ПУДООС – национална кампания „За чиста околна среда – 2022 г.” с мото: „Обичам природата и аз участвам”, но тъй като не беше одобрено финансиране на нито един от тях, проектите бяха реализирани със собствени средства.
Съоръженията на площадките бяха амортизирани и в лошо състояние, опасни и морално остарели, върху неподходяща настилка, нефункционално разпределени и не отговаряха на изискванията на съвременната нормативна уредба за устройство и безопасност на площадките за игра.
Обновяването на детската площадката на ул. „Велика и Георги Ченчеви“ №72-80 включва нова бетонова настилка и полагане на удъропоглъщаща настилка, монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 г. с две люлки тип “махало”, като едната от тях е с кош – предназначена за деца до 3-годишна възраст. На площадката има още една люлка тип „махало“ със седалка „гнездо“ за деца с ограничени двигателни функции от 0 – 12 г. възраст. Поставени са и нови кошчета за отпадъци и пейки.
Детската площадка в градски парк на ул. „Стара Планина“ е разположена непосредствено до изградената по-рано тази година фитнес площадка и многофункционално спортно игрище. Старите амортизирани съоръжения бяха премахнати, изградена е нова бетонова настилка, монтирана е ударопоглъщаща настилка и е поставена пъстра ограда от дървени цветни ламели. Монтирано е ново комбинирано съоръжение, има нови кошчета за отпадъци и пейки.
Изградена е и нова детска площадка в село Шумата, която е разположена непосредствено до новата фитнес площадка и до спортното игрище. Площадките са единствените места за прекарване на свободното време, за игра и отдих на децата, и младежите в селото.
Площадката е оборудвана с люлка тип “махало” с три седалки като едната е предназначена за деца до 3 г. с кош. Монтирано е и комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 г., поставени са нови кошчета за отпадъци и пейки. Съоръженията са монтирани на удъропоглъщаща настилка.
От Общината призовават жителите да пазят детските площадки, защото те са направени за използване от нашите деца!

Сподели: