Обичайно 350 човека си избраха нов личен лекар в края на годината

 348 от здравноосигурените жители на община Севлиево се възползваха от правото си да си изберат нов лекар, а това са 1.2 % от осигурените, записани в пациентските листи. В област Габрово 1 709 здравноосигурени граждани смениха общопрактикуващия си лекар, показват постъпилите през декември в РЗОК Габрово данни. Това са 1,7 % от осигурените лица, записани в пациентските листи в областта, информират от там. Цифрите са близо до обичайните за пререгистрацията през декември.

Следващият период, през който здравноосигурените граждани ще могат по свое желание да сменят лекаря си е юни 2019-та. Извън регламентираните срокове за това, промяна може да се осъществява при промяна на адреса от едно населено място в друго или при трайна невъзможност на лекаря да изпълнява задълженията си. Когато лекаря е прекратил практиката си и договора си с РЗОК, пациентите могат да изберат нов лекар веднага, без да изчакват периодите за смяна. На сайта на Националната здравноосигурителна каса, в секцията „Услуги за граждани“ функционира електронна справка с имената на лекарите, адреса и телефона на практиката и пациентската му листа.

Сподели: