Областна дирекция „Земеделие“ кани на среща земеделски стопани от региона

Утре, вторник, от 10:00 часа в сградата на Художествена галерия „Христо Цокев“ в Габрово, ще се проведе среща на земеделски стопани и заинтересовани лица от областта с представители на Министерство на земеделието, храните и горите. Ще бъдат дебатирани Общата селскостопанска политика за следващия програмен период – след 2020 г.; указанията за приемане на заявления за подпомагане по схемите за Директни плащания – Кампания 2018 г.; изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи – сключване на договори, договорна дисциплина, споразумения за създаване на масиви за ползване и важни срокове; схемите и мерките за подпомагане.
Ще бъде представена Информационна система за управление и наблюдение /ИСУН/ на средствата от ЕС в България – 2020 г.

До този момент по шестте стартирали мерки от Програмата за развитие на селските райони е одобрена субсидия на стойност над 1 млрд. и 500 млн. лева. С около 5000  кандидати са сключени договори, което е една трета от общия брой подадените заявления до сега стана ясно на срещата, организирана от министерството в Пазарджик. Тя се прилага с цел осигуряване на повече публичност и прозрачност за подадените, разгледаните и одобрени проекти по отделните процедури. Предвидена възможност за кандидатите да възразяват по предварителната оценка, и тези възражения ще се разглеждат от комисия в Управляващия орган.

Информационната кампания ще приключи на 1 март 2018 г. Подобни срещи се провеждат в редица областни градове.

Снимка: pixabay.com

Още по темата:

Сподели: