Община Севлиево купува компютри за обучението на деца в неравностойно положение

Снимка: Pixabay.com
Община Севлиево подписа договор за осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата и младежите от 1-ви до 12-ти клас, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип, за деца, лишени от родителска грижа.
Договорът предвижда закупуване на настолни и преносими компютри с лицензиран софтуер и рутери, както и заплащането на таксата за интернет.
Проектът се финансира със средства от фонд „Социална закрила“ и е на стойност 4 366 лв.
Дейностите стартираха през месец септември и ще приключат до 15 ноември тази година. Очакваните резултати са подкрепа за усвояване на учебния материал, затвърждаване и надграждане на съществуващите знания на децата и младежите, настанени в социалните услуги от резидентен тип – ЦНСТД и ЦНСТДМУ.
Основната цел на проекта е да подобри качеството на образованието, чрез предоставяне на различни дейности, които да формират, насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, както и възможност да предоставят добра основа за бъдеща професионална реализация на пазара на труда.

Още по темата:

Сподели: