Община Севлиево осигурява топъл обяд за нуждаещи се до края на епидемията

Снимка: Pixabay.com
През последните 4 години Община Севлиево реализира дейности по предоставяне на безплатен топъл обяд с финансиране по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като до момента от тази услуга са се възползвали над 100 лица. От май до момента услугата се предоставя с финансиране от Агенцията за социално подпомагане, като от нея се възползват 70 жители на общината.
“Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19″ е планирана в отговор на повишената заболеваемост в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020″, финансирана от националния бюджет до края на 2020 г. за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.
Съгласно насоките за кандидатстване, продълженето на услугата ще се реализира в периода 2021-2022 г., а всички дейности по сключения договор следва да приключат не по-късно от 27 април 2021 г., като до тогава се очаква, след одобрението на средствата, бюджетът, както и продължителността на операцията, да бъдат удължени, без да се налага повторно кандидатстване.
Целевите групи са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, а също и лица под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, както и такива, които нямат подкрепа от близки.
От програмата могат да се възползват всички, които са обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Администрирането и предоставянето на услугата се предвижда да се извършва от Домашен социален патронаж – Севлиево (ул. „Устабашиев“ No12), където ще се осъществява целият процес по управление и изпълнение на проекта.

Още по темата:

Сподели: