Община Севлиево публикува 32 регистъра в Портала за отворени данни на Република България

Достъп до информационната система има всеки, а е-услугите са в подкрепа на хората и бизнеса

Община Севлиево е публикувала 32 регистъра в Портала за отворени данни на Република България. В информационната система вече са налични данните за: oбщинската транспортна схема; списъкa на второстепенните разпоредители с бюджет; регистърa на язовирите в община Севлиево; търговските дружества с общинско участие; техническите паспорти на строежите; регистърa на социалните услуги; рекламно-информационните елементи за 2018 г., както и правоимащите с многогодишни жилищни влогове и др. На страницата гражданите могат да намерят още регистри, свързани с одобрените инвестиционни проекти през 2018 г., обектите, въведени в експлоатация през 2018 г., културните институции в Община Севлиево и др.

Чрез портала Община Севлиево е осигурила достъп и до регистъра на домашни кучета, разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, публичен регистър на озеленените площи и др.

Публични са и отчетите за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за 2018 г. и 2017 г., както и  информацията за предадени за оползотворяване отпадъци. Публикувани са също  регистри, свързани с общинската собственост, категоризираните туристически обекти, местните поделения на вероизповеданията и др. В информационната система може да бъде намерен и регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон.

Припомняме, че Портала за отворени данни на Република България представлява единна централна публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен формат.  Платформата е изградена по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация, както и на части от нея. Всеки гражданин на България има достъп до тази информация.

„Данните могат да бъдат използвани според специфичните нужди на търсещите информация“, коментира кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов. По думите му “предоставянето на подобна информация показва, че Община Севлиево се стреми да улесни работата на бизнеса и гражданите”.

 

Сподели: