Община Севлиево стартира процедура по изграждане на Западния обходен път

Агенция „Пътна инфраструктура“ одобри изготвеното от Община Севлиево задание за „Изработване на идеен и технически проект с извъшване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-Парцеларен план за Западен обходен път на град Севлиево“. Предстои общината да обяви процедура за избор на проектант за изпълнение на проекта​.​
Проектите ще се разработят в три междинни етапа. Първият е идеен проект, на който се представят два проектни варианта за преминаване на обходния път. Вторият е след извършване на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и представлява разработване на приетото решениее във фаза „Идеен проект“. Третият междинен етап е разработванет​о​ и допълването на проекта във фаза „Техни​ч​ески проект“.
Чрез изграждане на обходния път ще се облекчи трафика на автомобили през града. Очакванията на АПИ са, че в следващите години преминаващите автомобили и камиони през Севлиево ще се увеличат, заради стартиралото строителство на тунела под връх „Шипка“. Тогава пътят през Севлиево ще бъде и най-пряката транспортна връзка между Северозападна България и автомагистралите „Тракия“ и „Марица“. Обходният път е от съществено значение, защото чрез него ще се пренасочи тежкотоварният трафик извън урбанизираните територии и ще се подобри качеството на въздуха в града.
На сесия на Общинския съват през 2019 г. беше одобрен проектът на споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждането на обходен път на града. Тогава се въздържаха шестима общински съветници от коалиция „Избирам Севлиево“. Имаше и изменение на решението от 16.10.2019 г., с което се дава съгласие за осъществяване на сътрудничество между община Севлиево и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпълнение на проекта. Тогава Община Севлиево се ангажира с изработването на проекта и със съгласувателната процедура, а АПИ – с​ъс строителството.

Сподели: