Община Севлиево ще получи финансиране за реконструкция на довеждащия водопровод и уличните водопроводи в централната градска част

Снимка: Архив

Всички общини в област Габрово получават средства за поне един проект

Министерството на регионалното развитие и благоустройството оповести списъка с одобрените за целево финансиране инвестиционни проекти. Чрез преструктуриране на бюджета на ведомството за 2022 г., са осигурени 418 млн. лв.

Финансиранe получават 297 проекта за пътища, улици и ВиК.

В област Габрово финансиране общо за 14 166 433,24 лева получават следните седем проекта:

Община Габрово – Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Златна нива“ и ул. „Зелена ливада“ – 289 167 лева.

Община Габрово –Реконструкция водопроводната мрежа на ул. „Никола Войновски“ от от 3067до от 3047 и ул. „“Малина“ от от 3058 до ОТ 3053, кв. Борово-Велчевци, гр. Габрово – 356 000 лв.

Община Дряново – Изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи на обект „Водоснабдяване на с. Чуково“ – 413 562 лв.

Община Дряново – Изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи на обект „Реконструкция на висока зона на ВВМ в с. Гостилица, община Дряново, област Габрово“ – 1 573 275 лв.

Община Севлиево – Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и Източен водопроводен клон за питейна вода – 5 859 167 лв.

Община Севлиево – Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево – 295 670,83 лв.

Община Травна – Рехабилитация и/или реконструкция на участък с дължина 5,500 км от общиннки път GAB2117 – 5 379 591,41 лв.

Пълният списък на всички общински проекти можете да видите тук: https://www.namrb.org/…/5748/Spisak%20proekti%20obshtini.pdf

Финалният списък с проекти е съставен от експертите в МРРБ, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете в МРРБ от февруари насам и в Министерство на финансите в последните дни. Спазени са критериите проектите да обхванат максимален брой общини и население и да имат годна проектна и техническа документация, включително валидно разрешение за строеж, се казва в официалното съобщение на МРРБ. Отпаднало е изискването за избран изпълнител след процедури по Закона за обществените поръчки.

Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв. През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено на среща между ръководствата на МРРБ и НСОРБ, т.к. за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 г., тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по ЗОП.

В списъка са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на МРРБ.

Изтчочик: НОСРБ и МРРБ

Още по темата:

Сподели: